О Чукарици

www.cukarica.rs

БРОЈ СТАНОВНИКА ПО НАСЕЉИМА
Градски део Чукарице: 53.450
Жарково: 79.438
Железник: 21.735
Остружница: 4001
Пећани: 463
Руцка: 300
Рушањ: 5127
Сремчица: 21.166
Умка: 5439
Велика Моштаница: 3115
Укупно: 194.234

opstina


ПРИРАШТАЈ И БРАКОВИ
Природни прираштај: -171
Склопљени бракови: 1039
Разведени бракови: 211
Број домаћинстава: 59.732

2


ЗАНИМАЊА СТАНОВНИШТВА
Укупно радно ангажовано: 59.012
Пољопривреда, шумарство и водопривреда: 615
Рибарство: 4
Вађење руда и камена: 97
Прерађивачка индустрија: 9973
Производња електричне енергије, гаса и воде: 1480
Грађевинарство: 2813
Трговина на велико и мало, оправке: 11.711
Хотели и ресторани: 1702

1


ПОВРШИНА
Укупно: 15.650 хектара
Градски део: 5.560 хектара

3


ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ у м2
(које одржава ЈКП „Зеленило Београд“)
Укупно: 1.966.011
Паркови: 225.008
Скверови: 5243
Саобраћајнице: 71.906
Стамбена насеља: 1.244.786
Остале зелене површине: 163.984
Делимично уређене површине: 244.852
Објекти за пријем: 10.152
Ада Циганлија – зелене површине: 1.210.021

4

 


Подаци: Завод за информатику и статистику, „Статистички годишњак Београда 2007.“, https://zis.beograd.gov.rs

 

Powered by WordPress | Free WordPress Templates by Free WordPress Themes | Thanks to WordPress News Themes and